Privacy-statement

Algemeen

Wie is verantwoordelijk met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Chalet.nl B.V. (hierna te noemen Chalet.nl), statutair gevestigd aan de Wipmolenlaan 3 (3447 GJ) in Woerden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Chalet.nl.

Chalet.nl heeft meerdere handelsmerken. Hierdoor kan het zijn dat je Chalet.nl misschien niet kent, maar onze merken en websites wel. Dit zijn:

  • Chalet.nl
  • Chalet.be
  • Chaletonline.de
  • Chaletonline.com
  • Chalettour.nl
  • Zomerhuisje.nl

Dit privacy-statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die Chalet.nl van of over je verkrijgt op de hieronder omschreven wijze.

Op grond waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen jouw persoonsgegevens voor een aantal zaken gebruiken. Eén daarvan is voor het boeken, uitvoeren en factureren van je reis. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening zijn bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de door jou versterkte gegevens van medereizigers. Indien noodzakelijk, kan aanvullende informatie worden opgevraagd, bijvoorbeeld voor het reserveren van skiverhuur, skiles, catering en aanvullende verzekeringen.

We mogen ook jouw persoonsgegevens verwerken wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing (denk hierbij aan e-mail of geadresseerde post). Dit is een vorm van marketing waarbij een bedrijf direct in contact treedt met individuele (potentiële) klanten. We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor analyse-doeleinden. Zo gebruiken we bijvoorbeeld jouw klikgedrag in e-mails om het bereik en de effectiviteit van die e-mails in kaart te brengen en te analyseren. Jouw klikgedrag kunnen we verder ook gebruiken om je service te verlenen.

Indien nodig, vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Een andere reden om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken is wanneer het een wettelijke plicht of algemeen belang betreft. Als jij je bijvoorbeeld in een acute medische situatie bevindt, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je medisch te helpen.

Nieuwsbrieven
We gebruiken jouw e-mailadres voor nieuwsbrieven als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wanneer je deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kun je je kosteloos uitschrijven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Alle cookies blijven een beperkte tijd op je computer staan. Deze cookies worden geplaatst door Chalet.nl zelf en door partijen met wie Chalet.nl samenwerkt. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren. Deze cookies stellen je browser in staat om:

  • Eerder bekeken accommodaties te onthouden
  • Bewaarde/Favoriete accommodaties te onthouden
  • Logingegevens te onthouden
  • Ingevoerde formuliergegevens te onthouden

Meet-cookies
Dankzij Google Analytics zijn wij in staat om te monitoren hoeveel bezoekers onze website heeft, hoe deze bezoekers op onze website zijn terecht gekomen, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij eventueel tegen problemen aanlopen etc. De cookies van Google Analytics worden dus gebruikt om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Verder gebruiken wij de cookies van Google Analytics om demografische data en interesses van onze website-bezoekers in kaart te brengen, zodat wij ons aanbod hier beter op kunnen laten aansluiten. Deze gegevens zijn niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar. Je kunt je afmelden voor de Google Analytics-cookies.

Cookies van affiliatepartijen
Chalet.nl werkt samen met partijen die ons assisteren bij het adverteren. Met hen delen wij algemene gegevens over gemaakte boekingen en boekingsbedragen, om hen in staat te stellen beter te kunnen adverteren. Deze informatie bevat dus geen persoonsgegevens en zal niet aan derden worden verstrekt.

Cookies van advertentienetwerken
Onze adverteerders kunnen "tracking cookies" op jouw apparatuur plaatsen (hier hoor jij toestemming voor te geven). Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen.
Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw contactgegevens, zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Via de sites YourOnlineChoices.eu en Google Ads instellingen kun je meer te weten komen over dit soort banners en hoe je hiervoor toestemming in kunt trekken of verlenen.

Social media cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter.
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Google+ en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Bekijk de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij doen met de (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerken.

Met welke partijen delen wij je persoonsgegevens?
Indien nodig, verstrekken wij in een aantal gevallen je persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de diensten die vallen onder jouw boeking bij Chalet.nl.
Wij schakelen alleen externe partijen in wanneer wij hen nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. De externe partijen mogen jouw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven aan derden.
Wij zullen geen persoonsgegevens aan andere partijen doorverkopen.

Soms werken wij ook in opdracht van bepaalde partijen, zoals verzekeraars. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan deze partij uit hoofde van onze opdracht.

Online betalingen vinden alleen plaats via een aangesloten leverancier, deze gegevens worden niet door ons opgeslagen. Met deze leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de AVG-wetgeving.

Wanneer je naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Voorbeelden van gegevens die worden opgevraagd bestaan bijvoorbeeld uit persoonsgegevens, contactgegevens en reserveringsgegevens.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate, technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?
De persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EU. We geven jouw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst (bijv. luchtvaartmaatschappijen en accommodatie-eigenaren buiten de EER). In alle overige gevallen zorgen we dat er passende maatregelen worden getroffen voor een adequate bescherming van je persoonsgegevens. Dit doen wij o.a. door het sluiten van overeenkomsten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. In voorkomende gevallen zorgen we dat alleen partijen in derde landen met een door de Europese Commissie aangegeven passend beschermingsniveau, persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van je boeking. Deze worden daarna permanent verwijderd binnen de daarvoor gestelde termijn van maximaal zeven jaar, rekening houdend met wettelijke verplichtingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat jouw gegevens m.b.t. de reisovereenkomst maximaal zeven jaar bewaard worden conform onze fiscale bewaartermijn. Zijn jouw gegevens nodig voor het instellen of het uitoefenen van een rechtsvordering dan biedt de wet ons de mogelijkheid jouw persoonsgegevens hiervoor te bewaren.

Rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Chalet.nl is transparant en staat voor een goede dienstverlening aan haar klanten, website-bezoekers en gebruikers van één van onze diensten. Om deze dienstverlening mogelijk te maken verwerken wij jouw persoonsgegevens zoals in dit privacy-statement staat uitgelegd. Wij hopen dat jij daar het voordeel van inziet. Mocht je het hier niet mee eens zijn, dan kun je met ons in overleg treden voor een mogelijke aanpassing.

Heb je een specifiek verzoek tot inzage, dan kun je dit telefonisch (+31(0)348 434649) kenbaar maken of per mail: info@chalet.nl. Dit geldt ook voor het tijdelijk beperken of verwijderen van je persoonsgegevens. Je kunt daarnaast ook een verzoek indienen wanneer je je persoonsgegevens wenst over te dragen of wanneer je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Heb je toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je die altijd weer intrekken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarna niet meer.

Wil je een specifiek verzoek indienen, stuur ons dan een mail naar info@chalet.nl, voorzien van een kopie van je paspoort, waarbij je jouw foto en het BSN-nummer hebt afgeschermd. Wij gaan heel zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en willen er zeker van zijn dat jij de persoon bent die het verzoek bij ons indient.

Wanneer je geen verzoek wilt indienen via de mail, dan kun je een brief met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs en scherm je BSN-nummer en foto af) sturen naar: 

Chalet.nl B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Wipmolenlaan 3
3447 GJ Woerden
Nederland

Zodra wij je verzoek hebben ontvangen, ontvang je daarvan een bevestiging. Wanneer wij gegronde reden hebben om niet mee te werken aan je verzoek dan zullen wij je dat mededelen.

Als jouw verzoek niet duidelijk is of als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens jouw verzoek betrekking heeft, dan kunnen wij je vragen om jouw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van jouw verzoek dan op totdat je ons de extra informatie hebt verstrekt.

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de Chalet.nl toezicht op de toepassing en naleving van privacywetgeving.
Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming kun je richten aan:

Chalet.nl B.V.
T.a.v.  Functionaris Gegevensbescherming
Wipmolenlaan 3
3447 GJ Woerden
Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, telefonisch bereikbaar via +31 (0)88-1805250.

Wijziging van het privacy-statement
We kunnen dit privacy-statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om het privacy-statement regelmatig opnieuw te bekijken.


De laatste wijziging van dit document was op 22 mei 2020.

Deze website plaatst cookies. Door het gebruik van onze site ga je hiermee akkoord. Zie ons privacy-statement.